• Turebergshuset - Kontrastmarkering- folie

Turebergshuset – Kontrastmarkering

Turebergshuset är över 40 år gammalt och genomgår just nu en stor renovering.

Vi har fått förtroendet att montera kontrastmarkering på alla glasen på det 16 våningar höga byggnaden. Totalt 1,5km folie.
Kontrastmarkeringen möter alla krav från boverket för att alla ska kunna vistas i lokalerna, även synsvaga.