CC Stadion – Arenan är din!

Et spennende prosjekt med stor bredde i tjeneste og produktleveranse. Fra skiltplanlegging og detaljprosjektering til levering og montasje.

Vi fikk gleden av å overta skiltplanleggingen og detaljering på et tidlig tidspunkt. I nært samarbeid med arkitekt og kunde jobbet vi målrettet med de ulike detaljene fra tidlig på året for å kunne sikre ferdig skitet senter til åpning i november. Etter en brief med gjennomgang av det konsept som var utarbeidet av Portland, gjorde vi en oppsummering av oppgavene knyttet til skiltplanlegging i form av en Oppdragsbeskrivelse.

Vår styrke er evne til å bearbeide konsept til praktiske, økonomiske og gjennomførbare løsninger.

Bit for bit ble overordnet skiltplan og design utarbeidet.
Etter en åpen konkurranse på selve skiltingen valgte oppdragsgiver til vår glede å gå videre med oss! Med inspirasjon fra Freia uret på Karl Johan som EuroSign rehabiliterte i 2012, ønsket man bruk av RGB Led på noen av hovedskiltene.

CC-RGB_2 CC-RGB_1

Alle leietagerskilt på fasade ut mot veien ble gjort i ensartet utførelse.

CC-Leietagerskilt_1

Som wayfinder inne ble det gjort et antall pyloner, både frittstående og veggmonterte med innebygget digital monitor. EuroSign står som totalleverandør av alle elementer slik at kunden ikke skulle oppleve problemer med integrasjoner og ferdigstillelse.

CC-Wayfinder_1 CC-Wayfinder_2 CC-Wayfinder_3

Annen statisk skilting som heisskilt og serviceskilt/piktogrammer er også skreddersøm til CC Stadion.
Med nytt senter som åpner før jul hører også jule og vinterbelysning til. Dette gjorde vi sammen med senterledelsen i en parallell prosess og kunne samordne montering av dette med annet arbeid vi hadde på stedet.
Vi takker Nina, Kjetil og alle de andre som viste oss tillit og gjorde det mulig for oss å gjennomføre dette prosjektet!

CC-Pkjeller CC-WC CC-Heisskilt_1 CC-Jul_4 CC-Jul_3 CC-Jul_1 CC-Enklere-liv CC-BIKBOK