• Norrviken - Pylon

Belyst Pylon – Norrviken Företagspark

LED-belysta bokstäver på betongfundament.