• Bærum kommune, digitalt skilt Isi Gjennbrukstasjon

Bärum kommun, digital skylt utomhus